#bekkensjekken

I september startet Oda Weider-Krog fra Familiepodden en kampanje i sosiale medier under emneknaggen #bekkensjekken. Målsetningen var å øke bevisstheten rundt kvinners bekkenplager i svangerskapet og etter fødsel. Basert på hennes egne erfaringer, og økt kunnskap om hvilke muligheter man har som kvinne for å få hjelp med det som mange anser som vanlige plager fanget hun oppmerksomheten til mange kvinner, og VG som du kan se her i artikkelen publisert på Familieklubben.

#bekkensjekken
Bekkenløsning eller bekkenlåsning?

I svangerskapet er det mange gravide som opplever smerter i bekken/korsrygg. For mange fører dette til nedsatt aktivitetsnivå, frykt og diagnosen bekkenløsning. Niels Gunnar Juell satte allerede i 2010 fokus på bruken av ordet bekkenløsning som en betegnelse for det som er svangerskapsrelatert bekken/korsryggsplager i Tidsskriftet for Norsk Legeforening. Her settes fokus på at bekkenløsning ikke er en unormal prosess i svangerskapet, det skal faktisk skje som en naturlig prosess hos alle. Men gjør det vondt?

Nei, det er ikke de hormonelle endringen som gir smerter.

Oda forteller sin historie om hvordan hennes smerter og gangvansker hadde helt andre årsaker en løsning av bekkenleddene. Og i hennes tilfelle skulle det helt spesifikke tiltak til for å få bedring av symptomene. Det er viktig å ta på alvor at det finnes mange ulike grunner til at man kan ha vondt i bekkenet under svangerskapet, og hver enkelt kvinne må undersøkes og få sin individuelle behandlingsplan for sine plager.

Frarøves kvinner fra grundig diagnostikk og individualisert behandling ved bekkenplager i graviditet? Og fører det til nedsatt aktivitetsnivå og grunnløs frykt for å forverre situasjonen? Hvis vi skylder på bekkenløsning, og ikke ser videre hvordan man kan hjelpe hver enkelt er det store muligheter for det.

I et Cochrane studie fra 2015 viser trening, osteopati, akupunktur og tverrfaglig tilnærming til pasienten kan ha positiv effekt. Vi trenger fremdeles bedre forskning på denne pasientgruppen, og også studier der pasientene blir bedere undersøkt for å skille mellom de ulike årsakene til hvorfor man kan ha vondt i bekkenet.

Nedsatt funksjon i bekkenet etter fødsel.

En stor andel kvinner opplever lekkasje, nedfall av livmororganer og smerter i bekkenet etter fødsel. Det er nærmest vanlig. Så mye som over 30 prosent av kvinner havner i en av disse gruppene etter fødsel.

Allikevel er det ikke normalt. Og det finnes løsninger.

God og grundig forskning er gjort på området, både når det gjelder konservativ og kirurgisk behandling. Men første steg er alltid trening. Og da spesifikt av bekkenbunnen.

Oda setter i sin kampanje fokus på å lære å trene bekkenbunnen riktig, og å få veiledning til hvordan du skal trene for dine plager. For alle kvinner er 6 ukers kontroll hos lege første rutinesjekk, men om du ikke får sjekket bekkenbunnen din der og får veiledning til riktig teknikk så står de fleste kvinner alene til å prøve på egen hånd. Hvis du ønsker veiledning til opptrening etter fødsel har jeg laget en grundig introduksjon til deg som du kan få her.

#bekkensjekken

Det er mange kvinner som lider i stillhet med sine plager. Som terapeut har jeg møtt pasienter som trekker seg tilbake fra trening, sosiale sammenkomster og samlivet pga smerter eller nedsatt funksjon. Dessverre er det også mange kvinner som møter lite forståelse eller ingen oppfølging når de oppsøker helsepersonell med plagene sine.

  • de kan bli deprimerte

  • de er inaktive

  • de har nedsatt livskvalitet

  • og det påvirker hele familien

Slik kan det ikke være. Forskningen viser at dette ikke bedrer seg av seg selv. Men med en veiledning til riktig trening og at DU selv gjennomfører treningen som anbefaler vil de aller fleste oppleve at situasjonen bedres og du kan fungere som normalt igjen.

Spør legen din på 6 ukers kontroll om du kniper riktig. Støtt gjerne fysioterapiforbundet i at det skal være en fysioterapeut tilgjengelig på ALLE helsestasjoner for å ivareta Mammas helse etter fødsel. Og fortell en venninne om hvor viktig dette er. Og at hjelpen finnes!

Heia deg Oda, for å ha startet opp denne kampanjen! Hvis du vil høre mer om Odas plager i svangerskapet, som IKKE var bekkenløsning, sjekk ut denne episoden av Familiepodden.

-